Hvordan fortiden har sølt til Bibelen

2. juli, 2017 av

I vår fikk jeg mulighet til å skrive en eksamensoppgave om religionens rolle i Amalie Skrams roman Forrådt. Skram er kjent for å beskrive samtidens dobbeltmoral relatert til ekteskapet. Vi får innsyn i hvordan menn strengt kunne kreve underordning med Bibelen som begrunnelse, mens de selv levde i seksuell umoral, og gjerne kunne finne på å unnskylde dette med bibelvers.

Kraften i assosiasjoner

Assosiasjoner er kraftige. Dersom vi først forbinder et ord med noe negativt, så er det vanskelig å noen gang få fremstilt dette «noe» i positivt lys igjen. Det er som om ordet er sølt til. På grunn av fortidens misbruk av enkelte bibelske ord og konsepter, så er mye som i realiteten er rent og hellig blitt sølt til i menneskers bevissthet. Kjenner noen til et vaskemiddel som kan gjøre det tilsølte rent igjen?

Et av flere tilsølte ord er underordning. Mange grøsser ved å høre ordet. Og på grunn av fortiden er det ikke rart.

Og dermed har mange kastet ut barnet med vaskevannet. Nåde de som kommer med gyset fra fortiden.

Som et resultat har kristne mistet frimodigheten på de områdene der kristne tidligere misbrukte bibelske begrep.

Fortiden har sølt til Bibelen. Og noen gang søler vi fremdeles. Dersom vårt ønske er menneskers omvendelse og Guds ære kan vi som bekjenner oss som kristne aldri unnskylde eller fortsette med våre synder

«Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker.» (2. Kor 3:2)

Hva leser de, når de leser deg?

Andre legger knapt merke til hva du sier; det er hva du gjør som blir lagt merke til.

Ser de en Jesu disippel som faktisk legger vinn på å gi generøst til de fattige? Ser de en som ikke går rett i skyttergraven ved uenigheter, men heller viser nåde? Ser de en som viser troskap i ekteskap og vennskap?

Misforståelser knyttet til bibelske sannheter er uunngåelig. De første kristne ble for eksempel kritisert for kannibalisme, fordi de snakket om at de spiste Jesu legeme og drakk hans blod. De ble også anklaget for incest fordi de kalte sine ektefeller for brødre eller søstre. Det finnes også en del tilfeller av ikke-troende som bevisst ønsker å finne feil og å forstå kristne i verste mening.

Likevel har vi et stort ansvar for å male et så vakkert og sant bilde av Bibelens sannheter som mulig. For det er først når andre får oppleve hvor sanne og vakre de bibelske sannhetene er, at den kristne tro blir attraktiv.

«Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» (Matt 5:16)