Løvetann

Roten til hedningens hor

13. juli, 2017 av

For noen år siden investerte jeg en betydelig sum med penger i en løvetann-åker. Det vil si, jeg kjøpte meg hus på senvinteren, og når snøen smeltet og alle de andres plen ble grønn, så ble min gul.

Om du har løvetann i hagen, så vet du at det nytter ikke hvor mye du plukker. To dager senere er det like gult igjen. Det er fordi kraften ikke ligger i blomsten men i roten.

Hor i hjertet er mye verre enn løvetann i hagen, men de har en ting til felles: Du kan ikke bekjempe dem med overfladiske midler. Du er nødt til å nå ned til roten og drepe den.

Om ditt hjerte er infisert med hor, så har du antakelig prøvd forskjellige overfladiske måter å bekjempe det på. Du har prøvd å se en annen vei, og å installere filtre på datamaskinen og telefonen. Du har kanskje gått så langt som å kaste ut TV-en og holdt deg hjemme fra stranda på sommeren for å unngå å bli utsatt for fristelser du ikke var sikker på at du ville takle.

Alt dette er selvsagt bra. Fortsett med disse tingene så lenge som det tar. Men du vet også at det ikke er nok. På gode dager har du fremgang og gjør det godt. På dårlige dager føles det som om du sitter fast i en uendelig omgang av stigespillet der du alltid havner i rute 74. (Ja, det er den lange stigen som går helt ned til 12.)

Du trenger ikke å gå lengre enn til nærmeste hagesenter for å finne alle slags midler du kan sprøyte på løvetannen for å drepe den ved roten, men hva finnes som kan drepe hor?

I 1 Tessalonikerne 4 finner vi et hint:

«For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.«

1 Tessaloniker 4:3-5, Min utheving

Det er mange ord Paulus kunne ha valgt for å tilkjennegi hedningene. Men han sier ikke “de som ikke har pornofilter på smarttelefonen sin” eller “de som ser på upassende TV-programmer”. Det er blad og blomster. Paulus sikter seg inn på roten og sier “de som ikke kjenner Gud”. Det er der hor henter sin kraft. I mørket av et hjerte som nekter å kjenne Gud.

Men hvorfor henger disse to tingene sammen? Det er et spørsmål vi må helt tilbake til begynnelsen for å besvare:

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.»

1 Mosebok 1:27

Å være skapt i Guds bilde betyr at mennesket til en viss grad gjenspeiler Gud. Vi er et bilde av ham. Det vil si at det til en viss grad er mulig å kjenne Gud gjennom det å se på oss. Men legg merke til hvordan dette verset setter det å være skapt i Guds bilde i sammenheng med det å være skapt som mann og kvinne. Kjønn er den eneste egenskapen dette verset gir som eksempel på hva det vil si å være skapt i Guds bilde.

Med kjønn kommer seksualitet, og her har Gud gitt oss både et mønster å følge og en forklaring på hvordan vi kan avbilde ham gjennom denne gaven:

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette mysteriet er stort – jeg taler her om Kristus og menigheten.»

Efeserne 5:31-32

Når menneskelig seksualitet er forordnet etter Guds ord, så er det et bilde på Kristi kjærlighet til de som tilhører ham.

Når menneskelig seksualitet ikke lar seg styre av Guds ord, tjener den som et bilde på folkets frafall fra Gud. For meg er Hosea det mest minneverdige eksempelet, men bildet med hor er konsekvent brukt gjennom hele det Gamle Testamentet:

«Da Herren begynte å tale til Hosea, sa Herren til ham: Gå og få deg en horkvinne og horebarn! For landet driver hor og følger ikke Herren.»

Hosea 1:2

Men dette er bilder som ikke bare sees. Dette er bilder som erfares og oppleves. Slik Kristus gav seg selv for sin brud, så må du også i et bibelsk ekteskap gi avkall på deg selv. Og på samme måte som du får oppleve hans offer så får du også oppleve hans glede i kjærligheten han har til oss.

Som når Israel drev hor mot Gud, så koster det ikke deg noe å gi deg over til dine egne lyster. Men smerten som følger er et bilde på den åndelige smerten ved å være adskilt fra Gud.

Hedningene “lidenskapelige begjær” som Paulus snakker om, eksisterer ikke for sin egen skyld. Det er ikke først og fremst et jag etter seksuell tilfredsstillelse. Det er en flukt fra sex etter Guds ordning, som er et bilde på en Gud de hater og for enhver pris vil unngå å kjenne.

Siden de ikke er villige til å være konsekvente og avstå fra sex, så tvinges de til å finne alternative måter å praktisere det på som ikke minner så mye om Gud.

Hor, enten det gir seg utslag i pornografi, sex utenfor ekteskapet, homofili, utroskap, eller et utall andre former, er desperate forsøk på å skape en form for seksualitet som ikke peker på Gud.

I brevet til romerne ser vi samme progresjon igjen. Det begynner med et hjerte som, i møte med overveldende bevis, nekter å kjenne Gud, og det ender i vanærende lidenskaper og skammelig utukt.

«For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. (…) Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse.»

Romerne 1:21,24-27

Gud gav dem over til det de ønsket. Sex uten Gud. Men er det det du ønsker, kristne bror eller søster som dilter etter de ugudelige på deres vei mot fortapelsen? Vil du fortsette å kaste lengtende blikk etter det som i virkeligheten er Guds dom over de som nekter å kjenne ham? Eller vil du lære Gud å kjenne gjennom å ordne din seksualitet etter hans bud?