Ateistens problemer, del 2: Upålitelige kjemiske reaksjoner

4. oktober, 2017 av

Da ateisten Fredrik Njet fikk spørsmål om hvem han var på jobbintervju svarte han slik: «Jeg er en tilfeldig utviklet skapning som snakker og reagerer på grunn av forutbestemte kjemiske reaksjoner i hjernen min …» Hva som skjedde videre på jobbintervjuet får du vite til slutt i artikkelen.

I denne artikkelen handler det ikke først og fremst om hvorfor ateisten tar feil, men hvilke konsekvenser ateisme og teisme leder til. Ateisten tror som regel at mennesket, vannmelonen og kaktusen er her utelukkende på grunn av naturalistiske prosesser som evolusjon.

Ingen fri vilje og ingen basis for å stole på seg selv

Ifølge materialistens verdensbilde er hans tanker, ord og gjerninger utelukkende resultatet av preprogrammerte kjemiske reaksjoner i hjernen som han selv ikke kan styre.

Dette er en oppfatning mange ateister deler. Hvis du vil høre det fra deres egen munn så skal du få tre eksempler:

  • Professor i teoretisk astrofysikk Øystein Elgarøy .  Se fra 18 minutter under punkt 9. “Skjebnen eller frihet”.
  • Den ateistiske professoren William Provine (d. 2015) ved Cornell Univeristy.
  • Den kjente forskeren og nyateisten Sam Harris.

Hvor etterlater dette oss? Hvis det stemmer så har vi:

– ingen basis for å stole på oss selv, og dermed heller ingen andre ting som etterprøvbarhet og forskning. For vi kan ikke stole på at våre kjemiske reaksjoner harmonerer med et metafysisk begrep som sannhet eller et konsept som virkelighet.

– ingen fri vilje. «Det er med tankene dine som med høyden din, du bestemmer ingen av delene.» parafrase av Sam Harris

«Men at alt er forutbestemt er helt på linje med de gjeldende vitenskapelige teoriene.» Solveig Hareide (Schrødingers katt, programmet er fra des. 2015)

Så ateisten sier det han sier fordi han er programmert til å gjøre det. Han reagerer som han reagerer fordi han er programmert slik. Dermed blir han som en kokosnøtt og mister sin menneskelighet (jeg vet jeg antar hva menneskelighet er).

Så hva blir den bestemmende årsaken til at han er ateist? Jo, fordi han er preprogrammert til det. Hjernen hans har så langt reagert slik på omstendighetene at han oppfatter det som korrekt.

Men hvorfor klager Sam Harris da på de kristne? For deres hjerner er preprogrammert av en målløs og upersonlig evolusjonsprosess til å gjøre dem til teister. Nærmest ironisk at materien har gjort ca. 90% av menneskene til religiøse/immaterialister. Også bemerkelsesverdig at vi aldri har vært så utviklet som nå, men likevel utgjør ateismen under 10% av jordens befolkning.

Så på en side har vi mye teistisk stjernestøv og på den andre siden bittelitt ateistisk stjernestøv. Hvem skal vi tro på? Hvilke kjemiske reaksjoner er best? Kan vi i det hele tatt si at en kjemisk reaksjon er feil?  Og på en annen side, kan vi stole på våre egne kjemiske reaksjoner? Som sagt, det har vi ingen grunn til. Verken Sam Harris eller andre ateister.

I deres verdensbilde er fri vilje, ansvar for egne handlinger og evne til å vurdere egen rasjonalitet like fantasifullt som Mummitrollet. Det er et fint troll, men det er et fantasitroll.

Imago Dei og meg … og Fredrik

For kristne stiller saken seg annerledes fordi vi tror på at vi er skapt i Guds bilde.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» 1. Mos. 1:27

Vi er ikke redusert til kjemiske reaksjoner: vi er verdifulle individer med en egen fri vilje. Og vi har mulighet til å prøve våre tanker og finne sannhet fordi vi er skapt som rasjonelle vesener.

Dermed gir det kristne verdensbildet oss grunnlag for å forske både på våre egne forestillinger og på verden forøvrig.

 

Tilbake til Fredrik Njet sitt jobbintervju. «… Jeg har ingen fri vilje, kan derfor ikke holdes ansvarlig og har ikke mulighet for å tenke fritt.» Slik fortsatte intervjuet og der sluttet det også. Arbeidsgiver fant det ikke forsvarlig å ansette Fredrik.

Fortsettelse følger

At vi ifølge ateister som Sam Harris er en biologisk bag med upålitelige og ufrie kjemiske reaksjoner får også andre dystre konsekvenser som vi skal se mer på i senere innlegg.

Kan vi for eksempel holde kjemiske reaksjoner moralsk og strafferettslig ansvarlig? Vi holder ikke vann ansvarlig for at det koker på 100 grader Celsius og fryser på 0.

Og hvis du ikke liker mine preprogrammerte kjemiske reaksjoner som gjør at jeg skriver dette så får du ha mine naturalistiske prosesser unnskyldt. Vi har rett og slett dårlig kjemi.