Hvordan være uenig med andre kristne?

12. oktober, 2017 av

Tidligere på Omvendt har jeg skrevet om hvordan vi som kristne bør forholde oss til skapelse og evolusjon. Men hvordan skal vi egentlig snakke sammen når vi er uenige, enten det handler om skapelse eller andre ting kristne kan være uenige om?

I Center Church skriver Tim Keller om kristen enhet på tvers av kirkesamfunn og foreslår flere retningslinjer for hvordan vi kommuniserer med hverandre når vi er uenige. Jeg tror at vi hadde vært spart for veldig mye hadde vi alle fulgt disse.

  1. Ikke tillegg andre en mening de ikke har.

En del kreasjonister kan for eksempel ha en tendens til å automatisk kritisere kristen-evolusjonister for å ikke tro på en historisk Adam eller et historisk syndefall. Men det finnes en rekke kristen-evolusjonister som tror på begge deler samtidig som de fastholder evolusjon. En kreasjonist kan kritisere en kristen-evolusjonist for at det logisk ikke er mulig å tro på begge deler, men han må respektere at kristen-evolusjonisten faktisk tror på begge deler, selv om det kan være vanskelig å forstå hvordan de to tingene går opp.

Med andre ord må en kritisere andre for det de faktisk sier de tror, ikke for det en selv tenker at deres synspunkter logisk burde lede til. Det som skjer når noen blir kritisert for noe de ikke tror på er at det øker temperaturen og skaper en mistillit der en ikke føler seg forstått. Dette skaper naturligvis ikke enhet blant kristne.

  1. Se den andres meninger i helhet

Dersom man bare ser selektivt på noen uttalelser kan man fort få feil inntrykk. Mange kristne læresetninger har en både-og-dimensjon, og en del kan komme med uttalelser om én side ved noe uten å i samme sammenheng presisere den andre siden. Dermed er det viktig å ikke anta for mye. Ikke vær for kjapp på avtrekkeren, men vær tålmodig nok til å sette deg inn i hva den andre tenker helhetlig.

  1. Fremstill den andres syn i sterkest mulig form.

Når du presenterer andres argument bør du unngå stråmenn, (en karikert fremstilling av den andres posisjon) og en fremstilling som får argumentet til å se dårligere ut enn det i utgangspunktet er. Målet bør være at din meningsmotstander skal kunne si, «Jeg kunne ikke sagt det bedre», når du presenterer hans argument. Først da har du skapt et godt grunnlag for en saklig og vennlig debatt. Dette skaper tillitt mellom de som diskuterer.

4. Ransak dine egne motiv

Noen ganger kan vi åndeliggjøre våre reaksjoner, slik at vi tror at all vårt sinne og vår frustrasjon egentlig bare er hellig vrede. Det er det ikke. Mange av oss kan ha en tendens til å debattere for å vinne en debatt, for å forsøke å få andre til å se dumme ut osv. Kjærligheten må være vår motivasjon til å diskutere, og det sammen komme nærmere sannheten.

  1. Husk evangeliet og kritiser teologien

Vårt mål bør være å ha Kristi sinnelag og ikke diskutere motivene til den andre. Noen ganger kan vi kanskje mistenke den andre for ulike motiv, men vet vi egentlig hvorfor den andre sier det han sier? Det vil være mye mer fruktbart å ta for seg argumentene som faktisk blir gitt.

  1. Unngå sarkasme og ironi

Dette siste punktet legger jeg til Kellers liste (Keller inkluderer det i punkt fem), fordi jeg ser at det ofte er et problem. Mange kristne har et behov for å forsøke å markere hvor dumt man tenker at det andre mener er, at man tar i bruk sarkasme. I de fleste tilfeller er det en veldig dårlig taktikk. Hvis målet er å komme til større enhet vil ikke din meningsmotstander oppleve det som veldig inviterende og kjærlig at du har en sarkastisk tone når du lett kunne vist mer vennlighet.

Hva med deg? Har du ofte vært skyldig i å bryte med disse prinsippene?  Jeg vet i alle fall at jeg har gjort det flere ganger. Jeg vet også at ved å huske på dem, øker jeg sjansen for en god dialog i møte med andre kristne. Dermed øker også sjansene for større enhet med andre kristne. Og hadde ikke større enhet blant kristne vært fantastisk?