Hvorfor er påsken så viktig? Et vinn eller forsvinn

7. april, 2018 av

Jeg håper din første innskytelse når du leste overskriften var Jesu død og oppstandelse, selvsagt; hvorpå jeg vil bare si Ja, og amen! Det er ingenting større for oss som tror enn nettopp dette at Han døde og stod opp igjen. Hvorfor? Fordi uten Hans død er der ingen frelse; og uten Hans oppstandelse er Hans død uten betydning. For det betyr at Han ikke overvant dødens makt, og derfor heller ikke kunne ha overvunnet synden, og derfor heller ikke kunne ha gjort soning for våre synder. Derfor håper jeg at din første, ærlig innskytelse var Jesu død og oppstandelse, selvsagt. Men mer enn det, så håper jeg at du også tror det med hele ditt hjerte. For å vite er ikke nok. Det må finnes en dyp overbevisning i ditt indre om at dette var det som skjedde, og at dette er livsblodet i din tro. 

Det rare er at for mange forkynnere – et stadig økende sådant, dessverre – så framstår ikke påsken som en anledning for å påminne de hellige om dette herlige og vidunderlige faktum. Istedet brukes påsken som et påskudd til å sette mennesket – deg og meg – i sentrum. Istedet for å lovprise og opphøye herlighetens Konge, vår sjels Elsker, morgenrødens Prins; så har man byttet ut den uforgjengelige Gud med (…) forgjengelige mennesker (Rom 1.23). 

Andre forkynnere vil til og med si at om det skjedde eller ikke, er ikke det viktige. Det som teller er at du opplever det som viktig og godt for deg og ditt liv. Det er ikke lenge siden jeg så et tv-program hvor de besøkte en menighet som tilhører et berømt og internasjonalt kirkesamfunn som har plantet seg i Norge. I samtale med ungdomspastoren angående hvorfor han selv trodde, sa han at om det (evangeliet) viste seg å ikke være sant (når han en dag døde), så var ikke det et problem, fordi han da hadde hatt et bedre liv på grunn av dette i mellomtiden. Vel, jeg vil påstå at det ikke er en overdrivelse å si at slike argumenter ikke akkurat underbygger troverdigheten til den kristne tro og lære. Jeg tror heller ikke det er en overdrivelse å si at, i det minste for meg personlig, så utgjøre det en himmelvid forskjell om det er sant eller ikke. 

Men la meg være klar: Påstandene som den kristne kirke framsetter om påsken er grunnleggende for kristendommens livsrett. For har ikke Jesus dødt og stått opp igjen, så er alt bare eventyr og tomme myter. Da kan vi likeså godt bare gjøre så godt vi kan, ha det litt gøy på veien, spise og drikke, for i morgen dør vi. (Jer 22.13). 

Må dette være en påske for deg og meg hvor vi minnes pinslene – fra de mentale og åndelige, til de fysiske og sosiale – til vår Herre og Frelser. Han tok våre synder på Seg, selv om Han var uten synd. Han tok vår straff selv om Han selv var skyldfri og rettferdig. Og som Luther sa; Han overvant døden med en død som var sterkere. Må sannheten om det som skjedde få fange deg og gjennomsyre deg. Uten dette er vi ingenting. 

La til slutt denne strofen fra salmen Hin time i Getsemane oppmuntre deg til å igjen la det som er påskens budskap, får større og større plass i ditt hjerte og liv. 

Men skulle engang blive kold min kjærlighet til deg,
Da minn meg om Getsemane Og om ditt sved for meg!

– Edvard P. Hammond, 1866.