«Å si sannheten er kjærlighet»

29. august, 2018 av

Noen tanker om «kjærleik og sanning» som en pekefinger til meg selv og påminner til andre. 

Jesus sier at vi skal elske våre medmennesker.

«… Du skal elske din neste som deg selv.» Matt. 22:39

Da jeg var ca 21 og ble omvendt fikk jeg etterhvert øye på gateforkynnerne. Jeg ble imponert over deres frimodighet og at de alltid holdt seg til sannhetsmanuset. Samtidig følte jeg ofte at noe kunne skurre litt da jeg så på dem, men jeg klarte ikke helt å sette fingeren på det fordi jeg stolte på dem.

Jeg tenkte at det var kjærlighet å si sannheten (i alle fall når folk jeg stolte på teologisk gjorde det), men det er egentlig langt fra sannheten. Hvis du er kjærlig så vil du si sannheten, uten tvil. Kjærligheten går ikke sammen med løgn. Men kjærligheten vil også manifestere seg i hvordan sannheten blir sagt.

Folk kan vanligvis merke forskjellen hvis du har en oppriktig omtanke/kjærlighet for dem, eller om du har andre motiver: å være en kriger som ønsker spenning, å føle seg modig, eller at du bare evangeliserer fordi du må, eller andre motivasjoner som ikke er gode når de er alene.

Noen av disse gateforkynnerene kunne virke småsinte, kalde og nesten ute etter å sloss verbalt. De vant som regel de verbale slagutvekslingene, men tapte på unødvendig vis personens tillit.

Jesus forteller oss noe om hvordan sinnelaget vårt skal være, både ved sitt eksempel og gjennom sine apostler:

«Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt.
La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Kol. 4:5-6

Poenget

«I’m loving you because I’m telling you the truth» er et feilaktig utsagn i seg selv.

Jeg ville med dette understreke viktigheten av å ha en kjærlig og nådig holdning, vite hvordan man selv fremstår, bry seg om dem man snakker med, og å ikke bare si sannheten, men å si sannheten i kjærlighet, også til dem man ikke nødvendigvis akkurat sympatiserer med.

«Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» Efeserne 4:15

Vi har bønn bl.a. så vi både kan få mot til å si det som er sant og til å bry oss om de vi snakker med slik at sannheten blir sagt på en god måte.

Det er mange nyanser som kunne ha blitt nevnt, men jeg stopper der.
fred