Ave Maria?

3. september, 2018 av

Ave Maria

Luciano Pavarotti synger så fint «Ave Maria«, en sang komponert på fantastisk vis av Franz Schubert (1825). Lydmessig en nytelse, men teologisk er det dessverre en forbrytelse. Sangen er en dyrkelse av Maria. Tittelen betyr «Hill Maria», som er en æreshilsen.

Pavarotti synger på latin og det høres eksotisk og fresht ut, men her kan du lese teksten på engelsk og selv vurdere hva du mener om den. Slik blir første verset oversatt til engelsk:

«Ave Maria! maiden mild!

Listen to a maiden’s prayer!

Thou canst hear though from the wild;

Thou canst save amid despair.

Safe may we sleep beneath thy care,

Though banish’d, outcast and reviled –

Maiden! hear a maiden’s prayer;

Mother, hear a suppliant child!

Ave Maria!»

Pave & Maria

Ikke alle ser på denne sangen som teologisk uholdbar. Den passer eksempelvis veldig greit inn med det pave Frans sier:

– «Maria er full av nåde og et sikkert vern i fristelse» parafrase

– han ber til Maria og spør om hun kan gå i forbønn for ofrene for katolske presters forferdelige seksuelle synder – som han selv har vært med på å skjule og fortie (!!!), ifølge en annen katolsk erkebiskop

– han sier Maria alltid er nær, og ber hun om å lære oss å leve og tro

Hvordan kan paven si dette om et syndig menneske? Hvordan kan han be til et menneske, og tale til hun som om hun nesten var allstedsnærværende («alltid nær») og allvitende (hører alles bønner og lærer alle)?

DKK om Maria

Det er hovedsaklig fordi paven er en del av Den katolske kirke (DKK) som er full av nedskrevne menneskelige tradisjoner. Lære som man ikke finner i Bibelen, og flere av lærepunktene går direkte imot det Guds ord sier. Flere av disse lærepunktene angår Maria. (Fotnote 1)

I den katolske kirkes katekisme kan vi lese om «Mariadyrkelsen»:

«II. Mariadyrkelsen (2673-2679)

Det er med rette at Kirken med en særlig dyrkelse ærer Maria (…). Fra de aller første tider ble Jomfru Maria også dyrket under navnet «Guds Mor», i hvis varetekt de troende i bønn anbefaler seg i alle farer og trengsler. (…)»

  1. (491) «Til sist, da den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synds plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedannet med sin Sønn, Herrenes Herre, seierherre over synd og død».1546 Den hellige Jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i Sønnens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse:»

DKK har også 4 dogmer om Maria:

– Maria er «Theotokos» (Guds mor)

– Maria forble jomfru hele sitt liv,

– Maria ble unnfanget syndfri

– Maria ble tatt legemlig opp til himmelen

De tre siste er ren fantasi, og i de to siste blir hun opphøyet over alle andre mennesker. Helt ugjenkjennelig i Skriften, men helt sentralt i katolsk lære og trospraksis.

Er ikke Mariadyrkelsen, dogmene, katekismen og pavens uttalelser avgudsdyrkelse? Jeg klarer ikke å se noe annet.

Jeg skjønner at dette kan virke fornærmende, men jeg må si at jeg virkelig ikke ønsker å si dette for å fornærme katolikker eller andre. Mitt ønske og mål er å si sannheten, ære Gud og dermed også si det som er til det beste for mine medmennesker.

Jeg kjenner katolikker som er herlige folk, og vil bare det beste for dem. Mitt hjertes ønske er at de spesielt, og katolikkene generelt, skal vende seg vekk fra pavekirken og denne falske læren til Jesus alene og Skriften alene.

Guds ord om Maria

Maria har uten tvil blitt gitt en enorm ære fra Gud da hun ble utvalgt til å bære, føde og oppdra Jesus Messias. Maria var velsignet av Gud, uten tvil, men hun er ikke alene. Hun føyer seg inn i rekken med mange andre (Jael, David, Abraham, Ester, Moses) i Skriften som slikt blir sagt om fordi de får unike kall og oppdrag fra Gud.

Maria selv sier:

«For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

for store ting har han gjort mot meg,

han, den mektige; hellig er hans navn.» Luk. 1:48f

Grunnen til at vi «priser Maria salig», eller som det står i ESV og flere engelske oversettelser: «call me blessed» (se interlineær her), er ikke på grunn av Maria selv, men på grunn av det privilegiet Gud ga henne. Så fokuset er primært på Gud og Hans nåde, og ikke på Maria.

Dette bevises av noe Jesus sier litt senere i Lukasevangeliet som er viktig i denne sammenhengen. En kvinne, som kan minne litt om paven, kommer til Jesus og sier:

«Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.»» Luk. 11:27

Hva tror du Jesus svarer til et slikt utsagn? Han kontrer:

«Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»» Luk. 11:28

Ave Maria?

Kanskje noen reagerte på at jeg kalte Maria «syndig». Egentlig bør vi i mye større grad reagere på katolsk lære som sier hun var syndfri.

Hva sier Maria selv?

«Min sjel opphøyer Herren,

og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Luk. 1:46f

Maria sier at hun trengte en frelser, og det er helt i tråd med hva resten av Skriften sier:

«for alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Rom. 3:23

Jeg, deg og Maria er inkludert i dette: vi har alle syndet, og vi alle trenger Jesus som frelser.

Så hvordan skal vi se på Maria?

Hun som en kvinne som fikk en stor ære av Gud og en sentral plass i frelseshistorien fordi hun var mor til frelseren. Men vi må ikke glemme at hun også er en datter av Adam, at hun var født i synd som oss og at hun personlig trengte denne frelseren som oss, og at hun ble frelst av nåde ved tro som oss. Med andre ord, vi skal se på henne som et medmenneske og en søster i Jesus.

Jeg er overbevist om at hun er meget komfortabel med det, samtidig som hun nok ville vært den første til å reagere sterkt imot katolisismens “Mariadyrkelse”, dersom hun hadde kjent til den.

 

1 Noen av katolikkene sier dette ikke er ny lære fordi «læren er overgitt en gang for alle» (Jud v.3), men at dette bare er en forklaring og utbrodering av det som allerede står i Skriften. Andre katolikker sier, det som er åpenbart, at dette ikke er fra skriften men fra den «hellige tradisjonen».