To flagg

16. september, 2018 av

I Norge i dag vaier to flagg. Et i motvind, det andre i medvind. Tankegodset bak de to flaggene er i krig med hverandre, noe nyhetsbildet bekrefter gang på gang. Det ene må underordne seg det andre.

Det første og eldste flagget er nasjonalflagget med et kors i midten. Korset representerer kristen tro og evangeliet som har formet og preget vår nasjon. Evangeliet handler om at Jesus døde på korset for våre synder. Disse syndene inkluderer grådighet, drukkenskap, ekteskapsbrudd, hor og homofile forhold.

Det andre flagget er regnbueflagget som representerer homobevegelsen, i Norge representert gjennom blant annet PRIDE og FRI. Dersom du ikke heiser dette flagget så blir det norske samfunnet omgjort til det morske samfunnet. Man skal ikke ytre seg negativt når dette flagget heises i rådhus, på offentlige skoler, på idrettsarrangement, osv.. Gjør man det risikerer man å miste levebrødet.

Det er treffende og talende at det er dette flagget som er i vinden og heises der nasjonalflagget tidligere vaiet alene. For regnbueflagget representerer ikke bare homobevegelsen, men også et ideologisk skifte i Norge. Vi er i «overgangsalderen».

Tidligere har kristendom, det som nasjonalflagget representerer, vært vårt moralske kompass og grunnlag. Nå er nasjonalflagget i stor grad en småekkel antikvitet med myglet moral som vitner om en svunnen tid. All kristen forkynnelse i offentlig sektor er bannlyst. Det er knapt lovlig å si hva korset i flagget vårt står for, ei heller å ha et kors rundt halsen som offentlig person, men enn så lenge får det henge i flaggstengene våre.

Flagget vårt er et symbol som ikke lenger representerer majoriteten av folket, mens det nye flagget som statsministeren, den norske kirke, partilederen i Krf, Ex on the beach og andre står bak, representerer majoriteten. Spesielt fordi majoriteten av medier, som dikterer tidsånden, vaier flagget høyt og tydelig.

Et overblikk

Men enda viktigere enn at de to flaggene

– representerer to motstridende ideologier,

– et skifte av nasjonens ideologi og kultur

er det at de to flaggene sier noe om hvordan Gud forholder seg til Norge.

Det er påfallende at dette nye flagget som vi ifølge flertallsdiktaturet helst bør innrette oss etter og heise, er ifølge Jesu apostel et tegn på Guds dom over vår nasjon.

«Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.

24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.» Rom. 1:18-27

Guds dom, ifølge dette skriftstedet i Bibelen, er at menneskene blir overgitt til seg selv og sine lyster.

Passende beskrivelse på mye av vår underholdningskultur og kultur generelt. Mer og mindre tilfeldig sex har blitt et vanlig problem, som videre fører til mange tragiske situasjoner.

«Det er et generasjonsskifte i den seksuelle kulturen. Vi skjønner ikke hva som skjer med de unge. Utslagene fra denne kulturen fanges inn i voldtektsmaterialet, sier hun.» – Marianne Sætre, fra Oslopolitiets Voldtektsrapport (2011).

Og hvem er det som har lurt Norge til å tro at det å ta livet av sin egen baby i mors mage er et fremsteg? Helt barbarisk.

Hvem har lurt oss til å tro at det er greit å ønske å skjære av seg kjønnsorganet sitt fordi man føler at man er født i feil kropp? Helt makabert.

Hvem har lurt oss til å godta at man kan identifisere seg som noe man ikke er? Helt irrasjonelt.

At lederen i det største kristelige partiet i Norge går i en parade og deltar i dommen er bemerkelsesverdig. Iøynefallende er det også at det største kristne trossamfunnet i Norge, Den norske kirke, er med på festen og heier frem det som Bibelen sier er et tegn på Guds vrede.

Grunnen til at det blir trangere med tanke på ytringsfrihet i Norge er fordi det blir mørkere i landet, og det blir mørkere fordi vi har forkastet Gud.

Forvent mindre albuerom og be for Norge

Vi må være forberedt på at det vil bli mindre albuerom for Jesus-elskende kristne i Norge.

Så hva er poenget her? Skal vi bare pessimistisk si «Alt var bedre før», spytte i bakken og melde oss ut? Nei.

Skal dette forstås som en oppfordring til å hate “regnbuefolkene”? Nei, langt ifra. Jeg sier heller at vi skal elske dem og be for dem.

Videre, disse tegnene på Guds dom må sees på som et alvorlig kall til omvendelse, og et kall for oss kristne til å be for nasjonen. Dette handler om mer enn ideologisk konflikt, seksualitet, identitet, sterke følelser og personlige preferanser.

Korset i flagget må tilbake i hjertene våre dersom denne dommen skal reverseres og det skal gå oss godt som nasjon, og for at det skal gå oss godt i møte med Gud den dagen vi dør. Det er nettopp «det gode» jeg ønsker for oss, å se folk frelst, forandret og restaurert av Jesus.