Konservativ og kjærlig?

17. desember, 2018 av

En av våre nye landsmenn, la oss kalle henne Eva, hadde fått barn utenfor ekteskapet. Hun var fra et land der sex utenfor ekteskapet fortsatt ble sett på som en uting. Nå fikk hun høre det, i det sekulære Norge, av andre menn fra tradisjonelle samfunn. Kommentarer kom ut i klasserommet, og det var ikke behagelig å være alenemamma.

Så var det meg, en konservativ gift mann med tre barn, født og bosatt i det sekulære Norge. Og lærer til disse elevene som med forskjellig hell forsøkte å bli integrert i et moderne Norge. Jeg får daglig oppleve kulturelle og religiøse spenninger. Tradisjonelle menn som er oppgitt over norske kvinners frihetsideal og manglende syn på ekteskap og morsrollen. Eller over statens store rolle på de fleste samfunnsområder i landet.

Jeg har ikke bare én gang sagt “Amen!” inne i meg etter å ha hørt oppglødde meninger fra en muslim fra Afrika eller Midtøsten.

Tilbake i klasserommet der alenemoren som hadde syndet sitter, er det vel også bare å si ja og amen til kommentarene fra våre nye landsmenn med en konservativ moral. For blant våre nye landsmenn har vi konservative kristne endelig fått støtte i våre moralske standpunkt. Og ironisk nok er det jo de liberale og venstrevridde politikerne som vil ha flere av disse inn i landet vårt!

En liberal norsk samfunnsborger har nok en tendens til å tenke at jeg som konservativ kristen vil tenke slik i møte med alenemammaen. For en som tenker at sex utenfor ekteskapet er synd må jo være fordømmende og vise manglende respekt i møte med en alenemamma som Eva. På samme måte må vi jo også komme med hatytringer i møte med homofilt samlevende eller kvinner som har tatt abort. For vi er jo selve definisjonen på mørkemenn, vi som ikke sier at alle måter å leve på er like gode og greie.

Hva var egentlig min første reaksjon da jeg hørte om alenemammaen som fikk kommentarer fra andre menn på at hun hadde barn og ikke var gift?

Sorg.

Jeg synes at det er utrolig synd at hun fikk gjennomgå slik av andre. Ja, hun har syndet. Men synder i fortiden rettferdiggjør ikke at noen kommer med sårende kommentarer som ikke har noen konstruktiv intensjon.

Som alenemor har hun det allerede vanskelig nok.  En kristen respons i møte med mennesker som har syndet på en måte som har fått ytre konsekvenser er ikke nedbrytende kommentarer men oppbyggende kjærlighet.

Det finnes utallige mennesker rundt oss som har fått smake konsekvensene av personlig synd, på den ene eller andre måten, slik at de har kommet i en vanskelig situasjon. La oss ikke bekrefte den liberale samfunnsborgers fordommer mot oss som er kristne og konservative.

Vi lider under disse fordommene både fordi fordømmelse og fravær av kjærlighet florerte i “det kristne Norge” før 1968 og fordi det dessverre preger en del konservative kristne også i dag. Man kan være veldig tydelig på hva som er rett og galt, men ikke like bevisst på hvordan en møter de som har syndet. Dermed kan en kaste verbale steiner mot synderen, mens Jesus sier til synderen at han ikke fordømmer henne, og at hun ikke skal synde mer.

“Our culture has accepted two huge lies. The first is that if you disagree with someone’s lifestyle, you must fear or hate them. The second is that to love someone means you agree with everything they believe or do. Both are nonsense. You don’t have to compromise convictions to be compassionate.” – Rick Warren

Vi kan selvfølgelig aldri akseptere synd, noe Jesus heller aldri gjorde. Men vi kan, og vi skal være tydelig på rett og galt samtidig som vi viser tydelig kjærlighet. Vi var selv fortapte i synd, hadde det ikke vært for at Gud selv grep inn og ga oss nåde.

I vår syndige tilstand hadde det nok hjulpet oss lite å få høre kritiske bemerkninger som bare hadde til hensikt å vise hvor feil vi levde. Vi trengte håp, og det trenger også alle andre som i dag ligger under synden.

La oss vise håp, la oss vise at det finnes et annet liv og at Gud er så mektig at han kan bruke selv vår syndige fortid til fremgang for sitt rike.