Frelst fra herlighetsevangeliet

9. august, 2019 av

Costi Hinn har nylig gitt ut boken “God, Greed, and the (Prosperity) Gospel”. Det har kommet mange bøker om dette falske evangeliet, men det som gjør denne spesiell er at den kommer fra en som var født og oppvokst i sentrum av herlighetsevangeliet (prosperity gospel).

Forfatteren, Costi Hinn, er nevøen til den verdenskjente forkynneren Benny Hinn, og denne boken gir et unikt innblikk i en av kristen-verdens mest kjente familier. 

Luksus og leverpostei

I oppveksten var Costi mye sammen med sin onkel og levde et liv i luksus. 

“What’s wrong with this picture? I wondered” 

Det var noe som skurret for Costi da han så de mange fattige og syke menneskene som ga pengene sine til hans rike onkel, men han hadde lært seg noen rasjonaliseringer som han løp til:

“These people are in need. We meet their need. They go home blessed with hope and healing. We go home blessed for providing the hope and healing.” 

Etterhvert måtte disse bortforklaringene vike i møte med Guds Ord. For å høre den spennende og interessante historien om hvordan det skjedde så må du nesten skaffe deg boken!

Bokens inndeling og innhold

Boken er todelt. De første 8 kapitlene er Costi Hinns skildring av sin oppvekst, opplæring i herlighetsevangeliet og hans vei til frelse. Han forteller sin historie i retroperspektiv og sprer god lærdom underveis i den biografiske delen. 

De påfølgende tre kapitlene handler om: 

  • Herlighetsteologien og “word of faith” teologien. Her gir Costi et kortfattet innblikk i hvor disse doktrinene kom fra og hvordan snek de seg inn i kristne forsamlinger.
  • Kapittel 10 gir et balansert perspektiv på rikdom og helse, som en motsetning både til herlighetsteologi og fattigdomsteologi.
  • Det siste kapittelet handler om hvordan man kan nå de som er fanget i forførelsen. Her gir Costi blant annet ti råd, der det siste rådet lyder: «Aldri gi opp!»

En god gave

Dette er ikke en voldelig bok. En styrke med boken er at forfatteren har en kjærlighet til sin egen familie og boken er skrevet fra et ydmykt og oppriktig perspektiv. Forfatteren virker på ingen måte dømmesyk og det kommer ikke ild ut munnen og røyk ut ørene hans. Derfor tenker jeg at boken er en god gave å gi til folk som tror på herlighetsevangeliet, og det kan igjen bli utgangspunktet for gode samtaler.

Anbefalt!

“God, Greed and the (Prosperity) Gospel” er en lettlest og lesverdig bok på 223 sider. Jeg ønsker å gi den mine varme anbefalinger.